دستگاه ضبط مکالمات تلفن


دستگاه ضبط مکالمات تلفن ، دستگاهی می باشد که می تواند مکالمات ورودی و خروجی شرکت و یا محل شما را با هر تعداد خط تلفن ضبط نماید.
با انشعاب گیری از خطوط تلفن و اتصال آنها به دستگاه ضبط مکالمات تلفن،عملکرد ضبط مکالمات و ثبت اطلاعات تماس توسط دستگاه ضبط مکالمات تلفن آغاز می گردد.
برخی از دستگاههای ضبط مکالمات تلفن که عموما 1 تا 4 کانال را پوشش میدهند،اصوات مکالمات ضبط شده را بر روی حافظه رم ذخیره می کنند.
ولی چون مدیریت مکالمات تلفنی ضبط شده برای خطوط تلفن بیشتر از 4 کانال کار دشواری می باشد ،عملا برای مدیریت، دستگاههای ضبط مکالمات تلفن به کامپیوتر متصل میگردند
و از طریق نرم افزار مدیریت می شوند.

نصب و راه اندازی راحت دستگاه ضبط مکالمات تلفن s14


دستگاه ضبط مکالمات به صورت پارالل به خط تلفن متصل می گردد یعنی به زبان ساده دستگاه را می توان به سوکت تلفن روی دیوار متصل نمود و نیازی نیست که دستگاه ضبط مکالمات بین خط تلفن
و گوشی تلفن قرار بگیرد.با اتصال آداپتور به دستگاه ضبط مکالمات ،چراغ دستگاه به رنگ قرمز ثابت درمی آید ،با وارد کردن رم به دستگاه ضبط مکالمات تلفن،دستگاه شروع به چشمک زدن میکند.
با متصل نمودن خط تلفن به دستگاه ضبط مکالمات چراغ دستگاه به رنگ سبز درمی آید ، و دستگاه ضبط مکالمات تلفن آماده استفاده می باشد.

صفربند تلفن حافظه دار


در این مدل از صفر بند کاربر میتواند 2 شماره تلفن موبایل رادر حافظه دستگاه ذخیره نماید تا در مواقعی که صفر بسته می باشد، امکان تماس با آن شماره تماسها ،ممکن باشد.
امکان فعال یا غیرفعال کردن صفربند بوسیله کد از طریق صفحه کلید تلفن، یکی از امکانات خوب دستگاه صفر بند بورکا می باشد که می توان از آن در کابین آسانسور
شرکتها و تولیدی ها برای جلوگیری از تماسهای غیرضروری استفاده نمود.

فعالیت ها

اطلاعات تماس