اتصال ماژولار دستگاه ضبط مکالمات تلفن


برای ضبط مکالمات تعداد زیادی از خطوط تلفن میتوان چند دستگاه را با همدیگر به صورت ماژولار به کامپیوتر متصل نمود
برای مثال برای ضبط مکالمات 20 خط تلفن ،میتوان یک دستگاه ضبط مکالمات 16 کانال و یک دستگاه 4 کانال را به یک کامپیوتر متصل نمود.
دراین حالت در نرم افزار به صورت هوشمند تعداد کانالها تا 20 کانال اضافه میگردد.

دستگاه ضبط مکالمات تلفن 6 کانال


دستگاه ضبط مکالمات تلفن برای ضبط هم زمان 6 خط تلفن به همراه ثبت شماره تماسهای ورودی و خروجی با نرم افزار قدرتمند بورکا
از اواسط بهمن ماه در سبد محصولات ضبط مکالمات این مجموعه قرار خواهد گرفت

کاهش قیمت محصولات ضبط مکالمات تلفن


قیمت تمام انواع دستگاه ضبط مکالمات تلفن شرکت بورکا از روز شنبه مورخ 99/11/18 کاهش خواهد یافت.
قیمتهای مشخص شده دستگاههای ضبط مکالمات تلفن دراین سایت ،آخرین قیمت مصوب خواهند بود.

فعالیت ها

اطلاعات تماس