کنترلر سیمکارتی جدید با امکان اتصال به ماژول افزایش دهنده کانال


کنترلر سیمکارتی جدید بورکا مجهز به پورت rs485 گردیده و توانایی اتصال به ماژولهای افزایش کانال را دارد
در اپلیکیشن جدید نیز امکان تعریف کانالهای جدید جهت کنترل پیامکی اضافه گردیده و کاربر میتواند 2 کانال بر روی دستگاه و تا 8 کانال جدید نیز به دستگاه اضافه کرده
و در اپلیکیشن تعریف نماید.

فعالیت ها

اطلاعات تماس