سطوح دسترسی کاربران در نرم افزار ضبط مکالمات تلفن


با امکان تعریف کاربران متعدد برای استفاده از نرم افزار ضبط مکالمات نیاز به قرار دادن محدودیتها جهت دسترسی به بخشهای مختلف نرم افزار نیاز میشود.
از این رو در قسمتی به نام سطوح دسترسی میتوان محدودیتهای هر کاربر را به صورت جداگانه مشخص کرد.
دو نوع سطح دسترسی مشخص گردیده است
1-سطح دسترسی کلی
میتوان دسترسی به بخشهای تنظیمات،پخش صوت،حذف گزارشات،دفترچه تلفن،تعریف کاربر ،جدول وضعیت،انتقال فایل و بستن نرم افزاررا در این قسمت اعمال نمایید.
2-سطوح دسترسی به کانالها
اگر دستگاه ضبط مکالمات تلفن به خط شهری متصل باشد میتوان محدودیت بر ای هر کانال در این قسمت مشخص کرد که کاربر فقط به کانال خاصی دسترسی داشته باشد.
اگر سانترال در محل قرار دارد و دستگاه ضبط مکالمات تلفن بر روی خطوط شهری قرار گرفته و کابل SMDR سانترال به سیستم سرور متصل باشد میتوان در این قسمت
دسترسی به داخلی هم مشخص کرد که کاربر به گزارشگیری از داخلی خودش دسترسی داشته باشد.

فعالیت ها

اطلاعات تماس