نحوه فعال کردن پخش هنگام ضبط در دستگاه ضبط مکالمات تلفن


برای فعال کردن در زمانی که یک مکالمه توسط دستگاه شنود تلفن در حال ضبط میباشد کافیست دکمه play را دو ثانیه نگه دارید در این هنگام صدای مکالمه در حال انجام از روی دستگاه ضبط مکالمات تلفن پخش میگردد
میتوان برای جلوگیری از پخش صدا در محیط از هدفون استفاده کرد و قبل از فعال کردن سوکت هدفون را در سوکت تعبیه شده بر روی دستگاه ضبط مکالمات وارد نمایید.

فعالیت ها

اطلاعات تماس