دستگاه ضبط مکالمات سانترال


با اتصال یک انشعاب از خطوط تلفن شهری وارد شده به سانترال به دستگاه ضبط مکالمات تلفن بورکا و اتصال دستگاه ضبط کننده خطوط با کابل usb به کامپیوتر یا لب تاپ و نصب نرم افزار ضبط مکالمات تلفن
تمام مکالمات ورودی و خروجی به همراه ثبت شماره تماسها و تاریخ و ساعت از طریق نرم افزار بر روی کامپیوتر قابل گزارشگیری میباشد.
در صورتی که نیاز به ثبت شماره داخلی ها در صفحه گزارشگیری نرم افزار ضبط مکالمات تلفن باشد در صورتی که سانترال مجهز به پورت کام باشد میتوان با اتصال پورت به سیستمی که دستگاه ضبط مکالمات تلفن
به آن متصل است،اطلاعات داخلیها را هم در ستونی در صفحه گزارشگیری مشاهده کرد.
لازم به ذکر در این گونه اتصال خطوط به دستگاه ضبط مکالمات تلفن ،تماسهای داخلی به داخلی ضبط نمی گردد،در صورت نیاز به این امر باید دستگاه ضبط مکالمات تلفن بعد از سانترال قرار بگیرد
یعنی یک انشعاب از خطوط داخلی به دستگاه متصل گردد.

فعالیت ها

اطلاعات تماس