ثبت اطلاعات تماس در دستگاه ضبط مکالمات تلفن با کالر آیدی


ثبت تاریخ مکالمه ضبط شده


دستگاه ضبط مکالمات تلفن با کالر آیدی در هر روز یک فولدر با نام تاریخ همانروز در داخل رم ساخته و مکالمات تلفنی ضبط شده در آن روز را داخل فولدر ساخته شده میریزد.

ثبت شماره تماس مکالمه ضبط شده


اطلاعات هر تماس شامل شماره تلفن مکالمه ضبط شده به همراه ساعت، دقیقه و ثانیه و همچنین تعداد زنگ خورده شده و پاسخ داده شده در تماسهای ورودی با فرمت خاصی مطابق شکل در اسم فایل صوتی ثبت میگردند.

فعالیت ها

اطلاعات تماس