موارد استفاده از دستگاه ضبط مکالمات تلفن


موارد زیر در انتخاب و خرید دستگاه ضبط مکالمات تلفن از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
1.استفاده از دستگاه ضبط مکالمات تلفن در شکل نامحسوس و جهت شنود مکالمات تلفنی
در این نوع، ابعاد دستگاه و مخفی بودن از اهمیت زیادی برخوردار است و معمولا برای مکانهایی که دارای یک تا 4 خط تلفن هستند استفاده میشود.
موارد استفاده: شنود تلفن در خانه یا مغازه، ضبط مصاحبه های خبرنگاری،ضبط آموزشهای تلفنی مانند آموزشگاهها،ضبط یک داخلی خاص در شرکتها و یا سازمانها
2.ثبت اطلاعات و ضبط مکالمات جهت بررسی در شرایط لزوم
امکان جستجو و یافتن سریع یک مکالمه تلفنی ضبط شده در این قسمت از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.بنابراین ثبت اطلاعات تماس شامل شماره تماس ، تاریخ و ساعت مکالمه ضبط شده لازم بوده
و در مکانهایی که دارای یک خط تلفن میباشند مدل با کالر آیدی و برای خطوط تلفن بیشتر، سخت افزار به همراه نرم افزار پیشنهاد میگردد.
موارد استفاده : رستورانها و شرکتهای خدماتی ، بازار آهن ،بازار طلا و تمام اصنافی که معاملات تلفنی انجام میدهند.
3.به کارگیری و استفاده از مکالمات ضبط شده و همچنین شماره تماسها به عنوان ابزار فروش و یا خدمات
با استفاده از قابلیتهای نرم افزاری در بستر شبکه میتوان چندین کاربر در یک شرکت و یا مجموعه تعریف کرد که با قابلیت دسترسی امکان استفاده از نرم افزارو مکالمات ضبط شده را داشته باشند.
موارد استفاده : بخش فروش و خدمات پس از فروش شرکتها ، اتصال به نرم افزارهای فروش

فعالیت ها

اطلاعات تماس