دستگاه ضبط مکالمات موبایل


این وسیله عالی میتواند از طریق بلوتوث به تلفن موبایل متصل شده و مکالمات هر دو سمت مکالمه را ضبط نماید.
مکالمات ضبط شده بر روی یک حافظه داخلی با ظرفیت 144 ساعت ذخیره میشوند.
پخش کردن مکالمات ضبط شده میتواند بر روی تمام کامپیوترها ی تحت ویندوز، مک و یا تمام وسایل پخش کننده انجام بگیرد.
همچنین این دستگاه را میتوان به عنوان یک ضبط کننده صدا نیز استفاده کرد.

فعالیت ها

اطلاعات تماس