دستگاه ضبط مکالمات تلفن 32 کانال


دستگاه ضبط مکالمات تلفن


ضبط مکالمات 32 خط تلفن شهری و یا داخلی به صورت هم زمان،با امکان ثبت شماره تماسهای ورودی و خروجی
به همراه نرم افزار پیشرفته ضبط مکالمات تلفن با امکان اتصال به شبکه و تعریف کاربر باقابلیت دسترسی های مختلف

فعالیت ها

اطلاعات تماس