کنترل تلفنی دستگاه ضبط مکالمات با کالر آیدی


یکی از امکانات بسیار خوب دستگاه ضبط مکالمات با کالر آیدی کنترل از راه دور می باشد.
برای انجام تنظیمات و همچنین پخش مکالمات ضبط شده بر روی دستگاه ،کافیست که تنها با برفراری تماس با خط متصل به دستگاه
و انجام مراحل زیر دسترسی به موارد ذکر شده داشته باشید.
توجه : کنترل تلفنی باید در زمانی انجام شود که شخصی پاسخگوی تلفن نباشد و یا کسی در محل نباشد.
به صورت پیش فرض دستگاه بعد از تعداد 7 زنگ تلفن،خط را برداشته و صدایی شبیه به بوق انتظار مخابرات پخش میکند.
در این زمان میتوانید پسورد پیش فرض دستگاه را وارد نمایید،در صورت صحیح بودن پسورد دستگاه به صورت گویا شما را راهنمایی می کند.
اگر حالت پیغام گیر دستگاه فعال باشد،شما میتوانید پسورد را بر روی صدای خوش آمد پیغام گیر وارد نمایید.
در حالت کنترل تلفنی میتوانید از تمام امکانات پخش ماند جلو بردن،عقب بردن ،پاک کردن و غیره استفاده نمایید.
همچنین میتوانید تنظیمات دستگاه را تغییر دهید و همچنین حالت کنترل تلفنی را غیر فعال نمایید.

فعالیت ها

اطلاعات تماس