اتصال دستگاه ضبط مکالمات تلفن بر روی داخلی سانترال


جهت نصب دستگاه ضبط مکالمات تلفن بر روی داخلی های سانترال،باید حالت پارالل را فعال کرد.
به هر خط داخلی سانترال میتوان تنها یک تلفن معمولی یا یک تلفن اختصاصی پاناسونیک متصل نمود.
برای اتصال هر وسیله جانبی مانند دستگاه ضبط مکالمات تلفن بر روی خط داخلی که تلفن به آن متصل میباشد
مراحل زیر را از روی تلفن kx-t7730 که به جک 1 دستگاه سانترال متصل است انجام دهید.
1- رمز 1234 را وارد نمایید.
2-وارد حالت برنامه ریزی شوید.
3-کد برنامه 610 را وارد نمایید.
4-با فشار دادن sp-phone وارد حالت انتخاب شوید.
5-با استفاده از store اطلاعات را ذخیره نمایید.
6-با کلید hold از برنامه خارج شوید.

فعالیت ها

اطلاعات تماس