تغذیه خارجی دستگاه ضبط مکالمات تلفن 12 تا 32 کانال


ضبط مکالمات تلفن


با تدبیری جدید بر روی دستگاههای ضبط مکالمات تلفن 12 کانال تا 32 کانال ،تغذیه خارجی قرار گرفت ،ولتاژ تغذیه دستگاه ضبط مکالمات تلفن 5 ولت 2 آمپر بوده و مزایای زیر را به همراه دارد
1- صفر شدن مصرف دستگاه از طریق usb کامپیوتر که این امر به نوبه خود اطمینان از عملکرد دستگاه ضبط مکالمات را بالا میبرد،زیرا تفاوت
در سیستمها و اطمینان از سالم بودن پورتها در زمان جریان کشی دغدغه ای برای همکاران و مشتریان بود.
2- کارکرد دایم دستگاه و عدم نیاز به ریست سیستم در فواصل کوتاه
این مورد بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا برای ارتباط دائم یک سخت افزار مانند دستگاه ضبط مکالمات تلفن یا هر سیستم سخت افزاری دیگر با کامپیوتر، ارسال مداوم دیتا از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا
در مراکزی که دستگاه به سرور متصل بوده و تماسهای تلفنی در طول 24 ساعت برقرار باشد ،ریست سیستم ممکن است باعث از دست رفتن بعضی تماسها گردد.لذا دستگاه ضبط مکالمات تلفن بورکا
این مسئله را با این روش حل کرده و میتواند مدتها به صورت دائم بدون نیاز به ریست سیستم به عملکرد خود ادامه دهد.

فعالیت ها

اطلاعات تماس