برد الکترونیکی دستگاه ضبط مکالمات تلفن تک کانالدستگاه ضبط مکالمات تلفن


برد دستگاه ضبط مکالمات تلفن در ابعاد 4 در 4 سانتیمتر طراحی شده و از قطعات با کیفیت و کوچک در طراحی ان استفاده شده است امکان دریافت شماره تماسهای ورودی و خروجی و ثبت کار آیدی
و همچنین محاسبه زمان و تاریخ از دیگر توانمندیهای این محصول می باشد.

فعالیت ها

اطلاعات تماس