دستگاه ضبط مکالمات تلفن 2 کانال بورکا


در دستگاه ضبط مکالمات تلفن دو کانال جدید هر دو قابلیت اتصال با کامپیوتر و إخیره مکالمات تلفنی بر رو ی حافظه استفاده شده است.
ضبط مکالمات تلفن با کیفیت بالا و ٍبت شماره تماسهای ورودی و خروجی از امکانات دیگر این دستگاه می باشد.
نرم افزار قدرتمند ضبط مکالمات تلفن بورکا با قابلیت نصب بر روی تمام ویندوزها و همچنین توانمندی تحت وب کنترل و مدیریت آسان و راحت را فراهم می کند.

فعالیت ها

اطلاعات تماس