دستگاه ضبط مکالمات تلفن 2 کانال


دستگاه ضبط مکالمات تلفن 2 کانال بورکا محصولی جدید با قابلیت ضبط مکالمات تلفن به صورت آنلاین و آلاین می باشد.
مکالمات تلفنی ضبط شده در ساعاتی که کامپیوتر خاموش باشد بر روی حافظه خارجی دستگاه ثبت می گردند و با روشن کردن سیستم واعمال دستور تخلیه از جانب نرم افزار ضبط مکالمات
مکالمات ضبط شده به کامپیوتر منتقل میگردند.تمامی اطلاعات مکالمات ضبط شده اعم از شماره تلفن و تاریخ و ساعت نیز تسط دستگاه ثبت میگردند.
امکانات بسیار خوب نرم افزار ،مدیریت بسیار عالی را برای کاربر فراهم می ساز تا به راحتی بتواند مکالمات ضبط شده خود را مدیریت نماید

فعالیت ها

اطلاعات تماس