نحوه فعال کردن پخش هنگام ضبط در دستگاه ضبط مکالمات تلفن


برای فعال کردن در زمانی که یک مکالمه توسط دستگاه شنود تلفن در حال ضبط میباشد کافیست دکمه play را دو ثانیه نگه دارید در این هنگام صدای مکالمه در حال انجام از روی دستگاه ضبط مکالمات تلفن پخش میگردد
میتوان برای جلوگیری از پخش صدا در محیط از هدفون استفاده کرد و قبل از فعال کردن سوکت هدفون را در سوکت تعبیه شده بر روی دستگاه ضبط مکالمات وارد نمایید.

کنترل تلفنی دستگاه ضبط مکالمات تلفن تک خط


در کنترل تلفنی میتوان پخش فایلهای ضبط شده و تنظیمات دستگاه را انجام داد.
به این طریق که از خط دیگری مانند موبایل و یا خط تلفنی دیگر به خط تلفنی که به دستگاه متصل می باشد تماس گرفته و بعد از حدودا 6 یا 7 بوق یا بوق انتظار مخابرات
دستگاه ضبط مکالمات تلفن ، خط را برداشته و بوقی شبیه به بوق انتظار مخابرات پخش میکند(برای مدت محدودی) ،سپس میتوانید رمز ورود به دستگاه را شماره گیری نمایید.
در این هنگام دستگاه شنود تلفن یا دستگاه ضبط مکالمات تلفن شما را به صورت گویا راهنمایی میکند و شما میتوانید وارد تنظیمات دستگاه شنود تلفن شوید و یا اینکه فایلهای ضبط را پخش نمایید
توجه: این عملکرد باید در زمانی انجام شود که شخصی در محل نباشد چون در هنگام کنترل تلفنی دستگاه شنود صداها بر روی خط پخش میگردد و اگر کسی گوشی تلفن موازی با دستگاه را بردارد میتواند صداها را بشنود

کنترلر آبیاری هوشمند 8 کاناله ws824


کنترلر آبیاری بورکا 8 کاناله در مرحله طراحی و ساخت قرار گرفت
از مزایای این کنترلر آبیاری کوچک بودن ابعاد آن در اندازه کنترلر آبیاری 4 کاناله میباشد
اضافه شدن سنسور اندازه گیری مقدار آب و همچنین کانکتورهای آسانسوری با کیفیت بالا از امکانات دیگر این نوع از کنترلر آبیاری هوشمند بورکا میباشد.

فعالیت ها

اطلاعات تماس