دستگاه ضبط مکالمات سانترال


با اتصال یک انشعاب از خطوط تلفن شهری وارد شده به سانترال به دستگاه ضبط مکالمات تلفن بورکا و اتصال دستگاه ضبط کننده خطوط با کابل usb به کامپیوتر یا لب تاپ و نصب نرم افزار ضبط مکالمات تلفن
تمام مکالمات ورودی و خروجی به همراه ثبت شماره تماسها و تاریخ و ساعت از طریق نرم افزار بر روی کامپیوتر قابل گزارشگیری میباشد.
در صورتی که نیاز به ثبت شماره داخلی ها در صفحه گزارشگیری نرم افزار ضبط مکالمات تلفن باشد در صورتی که سانترال مجهز به پورت کام باشد میتوان با اتصال پورت به سیستمی که دستگاه ضبط مکالمات تلفن
به آن متصل است،اطلاعات داخلیها را هم در ستونی در صفحه گزارشگیری مشاهده کرد.
لازم به ذکر در این گونه اتصال خطوط به دستگاه ضبط مکالمات تلفن ،تماسهای داخلی به داخلی ضبط نمی گردد،در صورت نیاز به این امر باید دستگاه ضبط مکالمات تلفن بعد از سانترال قرار بگیرد
یعنی یک انشعاب از خطوط داخلی به دستگاه متصل گردد.

نحوه فعال کردن پخش هنگام ضبط در دستگاه ضبط مکالمات تلفن


برای فعال کردن در زمانی که یک مکالمه توسط دستگاه شنود تلفن در حال ضبط میباشد کافیست دکمه play را دو ثانیه نگه دارید در این هنگام صدای مکالمه در حال انجام از روی دستگاه ضبط مکالمات تلفن پخش میگردد
میتوان برای جلوگیری از پخش صدا در محیط از هدفون استفاده کرد و قبل از فعال کردن سوکت هدفون را در سوکت تعبیه شده بر روی دستگاه ضبط مکالمات وارد نمایید.

کنترل تلفنی دستگاه ضبط مکالمات تلفن تک خط


در کنترل تلفنی میتوان پخش فایلهای ضبط شده و تنظیمات دستگاه را انجام داد.
به این طریق که از خط دیگری مانند موبایل و یا خط تلفنی دیگر به خط تلفنی که به دستگاه متصل می باشد تماس گرفته و بعد از حدودا 6 یا 7 بوق یا بوق انتظار مخابرات
دستگاه ضبط مکالمات تلفن ، خط را برداشته و بوقی شبیه به بوق انتظار مخابرات پخش میکند(برای مدت محدودی) ،سپس میتوانید رمز ورود به دستگاه را شماره گیری نمایید.
در این هنگام دستگاه شنود تلفن یا دستگاه ضبط مکالمات تلفن شما را به صورت گویا راهنمایی میکند و شما میتوانید وارد تنظیمات دستگاه شنود تلفن شوید و یا اینکه فایلهای ضبط را پخش نمایید
توجه: این عملکرد باید در زمانی انجام شود که شخصی در محل نباشد چون در هنگام کنترل تلفنی دستگاه شنود صداها بر روی خط پخش میگردد و اگر کسی گوشی تلفن موازی با دستگاه را بردارد میتواند صداها را بشنود

فعالیت ها

اطلاعات تماس