کنترلر سیمکارتی جدید با قابلیت برنامه ریزی مدل GCW2


در این مدل از کنترلر سیمکارتی قابلیتهای زیر علاوه بر مدل قبلی به دستگاه اضافه شده است.
1- باطری ساعت داخلی و نگهداری ساعت دستگاه تا 10 سال.
2-دریافت گزارش از ساعت دستگاه.و همچنین امکان تنظیم آن از طریق اپلیکیشن.
3- تنظیمات برنامه دستگاه، این امکان را ایجاد میکند تا کاربر بتواند با یک بار برنامه ریزی برای کانالهای دستگاه ،کنترل وسیله برقی خود را در اختیار دستگاه گذاشته و نیازی به قطع و وصل دستی نداشته باشد
با پارامترهایی مانند فاصله روز،زمان شروع، مدت وصل بودن کانال، تعداد دفعات و فواصل تکرار در روز

توانمندیهای ذکر شده در بالا میتواند کنترل کاملی را در آبیاری اتوماتیک، کنترل سیستم تهویه ، کنترل روشنایی و غیره ایجاد نماید.

فعالیت ها

اطلاعات تماس