گارانتی 24 ماهه محصولات ضبط مکالمات تلفن


محصولات ضبط مکالمات تلفن مجموعه بورکا از تاریخ 1398/09/02 به مدت 24 ماه از خدمات گارانتی برخوردار خواهند شد.
در این مدت پشتیبانی نرم افزار نیز رایگان خواد بود .

فعالیت ها

اطلاعات تماس