ویژگیهای کارامد نرم افزار و سخت افزار دستگاه ضبط مکالمات تلفن


با اتصال دستگاه ضبط مکالمات تلفن به کامپیوتر از طریق کابل usb و نصب نرم افزارضبط مکالمات و اتصال خطوط تلفن به دستگاه
،تمامی مکالمات ورودی و خروجی و تماسهای از دست رفته به مجموعه شما ضبط گردیده و شماره تماسها ثبت می گردد.
با امکاناتی نظیر دفترچه تلفن،نوشتن توضیحات برای هر مکالمه ،امکانات جستجوی متنوع مانند
جستجو براساس نام،شماره تلفن و تاریخ ،یک crm کار راه انداز خوب هم در کنار ضبط مکالمات تلفن خواهید داشت.
با امکان اتصال شبکه و تعریف کاربر میتوان تمام بخش فروش را به این سیستم مجهز کرد.

فعالیت ها

اطلاعات تماس