رضایت مشتریان دستگاه ضبط مکالمات تلفن


با توجه به کارکرد خوب دستگاه درچند سال گذشته و سطح رضایت بالای مشتریان از عملکرد خوب دستگاه ضبط مکالمات تلفن و همچنین تیم پشتیبانی نرم افزار ضبط مکالمات تلفن باعث شده
عرضه محصول در دورترین نقاط کشور عزیزمان نیز انجام گیرد و این باعث افتخار مجموعه بورکا و مهندسین این مجموعه می باشد.
استفاده از قطعات با کیفیت بالا و عملکرد خوب تیم برنامه نویسی باعث شده ،سخت افزار و نرم افزار دستگاه ضبط مکالمات عملکرد خوبی را از خود نشان دهد.

فعالیت ها

اطلاعات تماس