دستگاه ضبط مکالمات تلفن آفلاین خطوط بالا


دستگاه ضبط مکالمات تلفن آفلاین برای تعداد خطوط 4 الی 32 کانال راه اندازی و تولید گردید.
این سیستم بدون نیاز به کامپیوتر بوده و دارای هارد با ظرفیت بالا می باشد و نحوه دسترسی به اطلاعات از طریق شبکه امکان پذیر می باشد.

فعالیت ها

اطلاعات تماس