کنترلر سیمکارتی جدید با امکان اتصال به ماژول افزایش دهنده کانال


کنترلر سیمکارتی جدید بورکا مجهز به پورت rs485 گردیده و توانایی اتصال به ماژولهای افزایش کانال را دارد
در اپلیکیشن جدید نیز امکان تعریف کانالهای جدید جهت کنترل پیامکی اضافه گردیده و کاربر میتواند 2 کانال بر روی دستگاه و تا 8 کانال جدید نیز به دستگاه اضافه کرده
و در اپلیکیشن تعریف نماید.

اتصال ماژولار دستگاه ضبط مکالمات تلفن


برای ضبط مکالمات تعداد زیادی از خطوط تلفن میتوان چند دستگاه را با همدیگر به صورت ماژولار به کامپیوتر متصل نمود
برای مثال برای ضبط مکالمات 20 خط تلفن ،میتوان یک دستگاه ضبط مکالمات 16 کانال و یک دستگاه 4 کانال را به یک کامپیوتر متصل نمود.
دراین حالت در نرم افزار به صورت هوشمند تعداد کانالها تا 20 کانال اضافه میگردد.

دستگاه ضبط مکالمات تلفن 6 کانال


دستگاه ضبط مکالمات تلفن برای ضبط هم زمان 6 خط تلفن به همراه ثبت شماره تماسهای ورودی و خروجی با نرم افزار قدرتمند بورکا
از اواسط بهمن ماه در سبد محصولات ضبط مکالمات این مجموعه قرار خواهد گرفت

فعالیت ها

اطلاعات تماس