نصب و راه اندازی راحت دستگاه ضبط مکالمات تلفن s14


دستگاه ضبط مکالمات به صورت پارالل به خط تلفن متصل می گردد یعنی به زبان ساده دستگاه را می توان به سوکت تلفن روی دیوار متصل نمود و نیازی نیست که دستگاه ضبط مکالمات بین خط تلفن
و گوشی تلفن قرار بگیرد.با اتصال آداپتور به دستگاه ضبط مکالمات ،چراغ دستگاه به رنگ قرمز ثابت درمی آید ،با وارد کردن رم به دستگاه ضبط مکالمات تلفن،دستگاه شروع به چشمک زدن میکند.
با متصل نمودن خط تلفن به دستگاه ضبط مکالمات چراغ دستگاه به رنگ سبز درمی آید ، و دستگاه ضبط مکالمات تلفن آماده استفاده می باشد.

صفربند تلفن حافظه دار


در این مدل از صفر بند کاربر میتواند 2 شماره تلفن موبایل رادر حافظه دستگاه ذخیره نماید تا در مواقعی که صفر بسته می باشد، امکان تماس با آن شماره تماسها ،ممکن باشد.
امکان فعال یا غیرفعال کردن صفربند بوسیله کد از طریق صفحه کلید تلفن، یکی از امکانات خوب دستگاه صفر بند بورکا می باشد که می توان از آن در کابین آسانسور
شرکتها و تولیدی ها برای جلوگیری از تماسهای غیرضروری استفاده نمود.

دستگاه ضبط مکالمات تلفن 2 کانال


دستگاه ضبط مکالمات تلفن 2 کانال بورکا محصولی جدید با قابلیت ضبط مکالمات تلفن به صورت آنلاین و آلاین می باشد.
مکالمات تلفنی ضبط شده در ساعاتی که کامپیوتر خاموش باشد بر روی حافظه خارجی دستگاه ثبت می گردند و با روشن کردن سیستم واعمال دستور تخلیه از جانب نرم افزار ضبط مکالمات
مکالمات ضبط شده به کامپیوتر منتقل میگردند.تمامی اطلاعات مکالمات ضبط شده اعم از شماره تلفن و تاریخ و ساعت نیز تسط دستگاه ثبت میگردند.
امکانات بسیار خوب نرم افزار ،مدیریت بسیار عالی را برای کاربر فراهم می ساز تا به راحتی بتواند مکالمات ضبط شده خود را مدیریت نماید

فعالیت ها

اطلاعات تماس