ضبط مکالمات تلفن داخلی های سانترال


جهت ضبط مکالمات ورودی و خروجی و همچنین ضبط مکالمات داخلی به داخلی ،دستگاه ضبط مکالمات تلفن باید بعد از سانترال
یعنی بر روی خطوط داخلی قرار بگیرد ،بدین گونه تعداد خطوط داخلی مجموعه ،مشخص کننده تعداد کانالهای دستگاه می باشد.
علاوه بر این مورد سانترال باید مجهز با کارت کالر آیدی بوده و شماره تماسهای ورودی بر روی گوشی های تلفن ثبت گردد.

نرم افزار ضبط مکالمات تلفن با سه کاربرد مهم


با خرید یک دستگاه ضبط مکالمات تلفن به همراه نرم افزار ضبط مکالمات از یک طرف صدا و اطلاعات شماره تماسها .
به همراه تاریخ و ساعت را خواهید داشت.از طرف دیگر یک CRM کوچک و کارراه انداز با امکانات دفترچه تلفن و نوشتن توضیحات برای هر مکالمه خواهید داشت
و از سوی دیگر یک سیستم گزارش دهی داخلی سانترال نیز به شماکمک خواهد کرد تا بر روی داخلیها نیز مدیریت داشته باشید

سطوح دسترسی کاربران در نرم افزار ضبط مکالمات تلفن


با امکان تعریف کاربران متعدد برای استفاده از نرم افزار ضبط مکالمات نیاز به قرار دادن محدودیتها جهت دسترسی به بخشهای مختلف نرم افزار نیاز میشود.
از این رو در قسمتی به نام سطوح دسترسی میتوان محدودیتهای هر کاربر را به صورت جداگانه مشخص کرد.
دو نوع سطح دسترسی مشخص گردیده است
1-سطح دسترسی کلی
میتوان دسترسی به بخشهای تنظیمات،پخش صوت،حذف گزارشات،دفترچه تلفن،تعریف کاربر ،جدول وضعیت،انتقال فایل و بستن نرم افزاررا در این قسمت اعمال نمایید.
2-سطوح دسترسی به کانالها
اگر دستگاه ضبط مکالمات تلفن به خط شهری متصل باشد میتوان محدودیت بر ای هر کانال در این قسمت مشخص کرد که کاربر فقط به کانال خاصی دسترسی داشته باشد.
اگر سانترال در محل قرار دارد و دستگاه ضبط مکالمات تلفن بر روی خطوط شهری قرار گرفته و کابل SMDR سانترال به سیستم سرور متصل باشد میتوان در این قسمت
دسترسی به داخلی هم مشخص کرد که کاربر به گزارشگیری از داخلی خودش دسترسی داشته باشد.

فعالیت ها

اطلاعات تماس