نحوه تنظیم اپلیکیشن برای کنترل درب اتوماتیک


کنترلر سیمکارتی

اپلیکیشن دارای یک رمز مدیر و بینهایت رمز کاربر می باشد.
با تعیین زمان هر کانال که به ورودی تریگ برد مادر متصل شده است میتوان فرمان خارجی را به صورت دستی صادرکرد.
این زمان میتواند بین 3 تا 5 ثانیه بوده و بر حسب ثانیه باید وارد کرد.

شماره تماس جهت سفارشات:
021-44127129
021-66789809
0912-8706151

فعالیت ها

اطلاعات تماس