نحوه اتصال دستگاه ضبط مکالمات تلفن


دستگاه ضبط مکالمات تلفن

جهت اتصال دستگاه ضبط مکالمات تلفن همانند شکل باید یک انشعاب از خط تلفن توسط رابط تی شکل یا یک پریز تلفن دیگر آماده گردد و به دستگاه ضبط مکالمات تلفن متصل گردد.

آموزش ها

1-فیلم آموزش نصب نرم افزار ضبط مکالمات تلفن بورکا2-راهنمای نصب دستی نرم افزار ضبط مکالمات تلفن

دانلود راهنما

شماره تماس جهت سفارشات:
021-44127129
021-66789809
0912-8706151

فعالیت ها

اطلاعات تماس